Genealogie

Genealogie of stamboomonderzoek is een manier om actief met het verleden bezig te zijn. Iemand die zijn stamboom aan het uitzoeken is maakt als het ware een reis door de tijd opzoek naar informatie over personen die, in letterlijke zin, aan elkaar verwant zijn....

Enkele begrippen uit de genealogie:

Parenteel
Verzameling van gegevens terug in de tijd, te beginnen met de stamvader, waarbij de gegevens van zowel de zoons als de dochters worden verwerkt, en ook weer de kinderen van de zonen en dochters.

Genealogie
Verzameling van gegevens terug in de tijd, te beginnen met de stamvader, waarbij de gegevens van zowel de zoons als de dochters worden verwerkt, maar de volgende generaties van de dochters niet worden verwerkt.

Stamreeks
Gegevens van de familieleden terug in de tijd in rechte mannelijke lijn.

Stamvader
De oudst bekende voorvader in rechte mannelijke lijn.

Matrilineaire reeks
Gegevens van de familieleden terug in de tijd in rechte vrouwelijke lijn.

Kwartierstaat
Verzameling van gegevens van alle voorouders van één persoon. Elke generatie verder terug verdubbelt het aantal voorouders (kwartieren).

Proband
De persoon waarvan de kwartierstaat wordt gemaakt.

 

Achternaam
De achternaam werd in de loop van de 17e en vooral de 18e eeuw meer in gebruik genomen. Hoe zuidelijker in Nederland des te eerder werd een achternaam aangenomen. Tevens was je sociaal komaf vrij bepalend. In 1810 werd ons koninkrijk verenigd met Frankrijk, waar de registratie van geboorte, huwelijk en overlijden reeds aanwezig was. De achternaam werd daardoor dan ook in ons land verplicht vanaf 18 augustus 1811, maar werd vooral in Groningen en Drenthe nog niet nauwgezet toegepast. Vanaf die tijd werden registers bij de lokale overheden bijgehouden.

Soorten registers
Geboorteregister - bij gemeente - openbaar na 100 jaar
Huwelijksregister - bij gemeente - openbaar na 75 jaar
Overlijdensregister - bij gemeente - openbaar na 50 jaar
Bevolkingsregister - bij gemeente - openbaar na 50 jaar
Doop-,Trouw- en begraafregisters - bij prov. rijksarchief - voor 1811 openbaar
Notariële aktes - bij prov. rijksarchief - na 75 jaar
Testamenten - bij Alg. Rijksarchief - na 25 jaar van overlijden